Szukaj
Close this search box.

Rachunki dla Firm

Rachunek bieżący

Nasz rachunek bieżący łączy w sobie najwyższe standardy z bardzo przystępną ceną.

Rachunek bieżący – służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

 

Rachunek przeznaczony jest dla:

 • Klientów Indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Spółek,
 • Podmiotów Gospodarczych,
 • Jednostek i Zakładów Budżetowych,
 • Organizacji Społecznych i Politycznych,
 • Fundacji,
 • Stowarzyszeń,
 • Związków wyznaniowych,
 • Innych osob prawnych,

Charakterystyka produktu:

 • Rachunek bieżący – służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.
 • Środki bieżące na rachunku sa dostępne w dniu księgowanie,
 • Środki gromadzone na rachunku bieżącym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Naliczanie i dopisywanie odsetek odbywa się na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Otwarcie rachunku bieżącego następuje (od ręki) po złożeniu:

 • wniosku o otwarcie rachunku,
 • karty wzorów podpisów,
 • dokumentów stwierdzających uzyskanie osobowości prawnej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • NIP,
 • koncesja albo oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji, ani nie wymaga uzyskania koncesji,
 • wniosku ze wskazaniem osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile nie wynika to ze składanych dokumentów,
 • zawiadomienia o nadaniu numeru statystycznego (REGON) przy spółkach prawa handlowego i cywilnych – pisemna umowa spółki.

Korzyści dla Klienta:

 • stały dostęp do informacji o saldzie na rachunku,
 • internetowy dostęp do rachunku,
 • można uzyskać telefoniczną informację o stanie środków na rachunku bieżącym oraz dokonanych operacjach bankowych,
 • wydawanie wyciągów po każdej zmianie salda,
 • szybkość dokonywania operacji bankowych,
 • posiadacz rachunku może skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym,
 • bezpieczeństwo dokonywania transakcji.

Co u nas słychać?

Dołączamy do zbiórki WOŚP!

Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej dołącza do 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał odbędzie się 29 stycznia i przyświeca mu cel walki z sepsą, chorobą zagrażającą życiu.

Czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy, masz pytania odnośnie naszych usług?

Skontaktuj się z nami już dziś, otrzymasz odpowiedzi i porady.