Szukaj
Close this search box.

Rachunki dla Rolników

Bieżący rachunek rolniczy

Idealny dla osób prowadzących działalność rolniczą

Bieżący rachunek rolniczy to rachunek przeznaczony dla klientów, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza lub agroturystyczna.

Bieżący rachunek rolniczy służy do gromadzenia pieniędzy oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych w kraju i za granicą, związanych z rolniczą działalnością gospodarczą lub agroturystyczną.

Rachunek otwierany jest na czas nieokreślony. Bieżący Rachunek Rolniczy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej przez bank w stosunku rocznym.

Jak otworzyć rachunek?

Aby otworzyć Bieżący Rachunek Rolniczy Wymagane są dokumenty:

 • nakaz zapłaty podatku rolnego lub zaświadczenie z rzędu Gminy o posiadaniu lub użytkowaniu gospodarstwa rolnego,
 • numer NIP,
 • dowód osobisty,
 • podpisać umowę z bankiem.

Korzyści wynikające z posiadania rachunku

 • bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych,
 • gromadzenie środków pieniężnych w złotych,
 • wykonywanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą,
 • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenie stałego,
 • możliwość korzystania z atrakcyjnych kredytów,
  otwieranie rachunków lokat terminowych w złotych,
  korzystanie z kart bankomatowych,
 • korzystanie z systemu bankowości internetowej,
 • korzystanie z nowoczesnej, międzynarodowej karty płatniczej VISA BUSINESS DEBETOWEJ,
 • korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach rachunku, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnych przepisach.

Dyspozycje do rachunku:

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do dysponowania swoim rachunkiem. Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Co u nas słychać?

Dołączamy do zbiórki WOŚP!

Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej dołącza do 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał odbędzie się 29 stycznia i przyświeca mu cel walki z sepsą, chorobą zagrażającą życiu.

Czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy, masz pytania odnośnie naszych usług?

Skontaktuj się z nami już dziś, otrzymasz odpowiedzi i porady.