Karty płatnicze dla firm

Karta Visa Business

Karta VISA Business Debetowa

Idealna dla Biznesu

Karta płatnicza VISA Business Debetowa przeznaczona jest dla posiadaczy rachunków bieżących prowadzonych w Banku Spółdzielczym, ceniących prestiż, komfort, swobodę finansową, a także bezpieczeństwo oraz możliwość płatności w Internecie. Wydawana jest do jednego rachunku bieżącego lub pomocniczego. Funkcjonuje w oparciu o limit indywidualny w ramach którego mogą być dokonywane transakcje w trakcie cyklu rozliczeniowego trwającego od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

Karta VISA Business Debetowa to międzynarodowa karta płatnicza  To nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta w standardzie EMV (z mikrochipem),

Limity autoryzacyjne obowiązujące dla karty

 • max 30.000,00 PLN – maksymalny dzienny limit wypłat gotówkowych w bankomatach,
 • max 50.000,00 PLN – maksymalny dzienny limit transakcji bezgotówkowych,

 

Autoryzacja transakcji oparta jest o aktualne saldo tzn. operacje wykonywane przy użyciu karty są równocześnie ewidencjonowane na rachunku Klienta.

Przeznaczenie karty

 • dokonywanie płatności za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA bez prowizji,
 • wypłacać gotówkę w bankomatach oznaczonych emblematem VISA w tym z ponad 2500 wskazanych bankomatów Zrzeszeń: Bank BPS SA, GBW SA, MR Bank SA oraz banków BGŻ SA i Kredyt Bank SA bez prowizji.
 • dokonywanie wypłat gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA.
 • dokonywanie wypłat gotówki w ramach usługi VISA cash back.
 • sprawdzanie wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę.
 • dokonywanie awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

Karta umożliwia dokonywanie w kraju i za granicą transakcji:

 • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem Visa;
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem Visa;
 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, oznaczonych emblematem Visa;

Karta Visa Business Debetowa dla rolników daje możliwość:

 • sprawdzenia wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę;
 • awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą;

Korzyści

Używając karty płatniczej VISA Business Debetowa, czujesz się bezpiecznie – nie martwisz się o utratę gotówki.

A kiedy utracisz kartę – zgubisz ją lub karta zostanie skradziona – fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia osobiście w Bank Spółdzielczym w Niedrzwicy Dużej (+48 81-517-50-46) lub dowolnej jednostce Banku BPS (+48 86-215-50-50) 24h lub innych Bankach Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS, lub innym banku uczestniczącym w systemie VISA lub 0-801-321-456

 • Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Użytkownika lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.
 • Telefoniczne zgłoszenie utraty karty użytkownik ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce Banku, która wydała kartę, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.
  W przypadku utraty karty za granicą, po skontaktowaniu się z lokalnym ośrodkiem VISA, użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym Banku, uczestniczącym w systemie VISA.

Okres ważności

Karta wydawana jest na okres 3 lata.

Pytania i niejasności wyjaśniają:

Pracownicy banku:      +48 81-517-50-46

INFOLINIA Brupy BPS: +48 801-321-456 lub +48 86-215-50-00

Co u nas słychać?

Dołączamy do zbiórki WOŚP!

Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej dołącza do 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał odbędzie się 29 stycznia i przyświeca mu cel walki z sepsą, chorobą zagrażającą życiu.

Czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy, masz pytania odnośnie naszych usług?

Skontaktuj się z nami już dziś, otrzymasz odpowiedzi i porady.