Szukaj
Close this search box.

Karty płatnicze dla firm

Karta Visa Business

Karta VISA Business Debetowa

Idealna dla Biznesu

Karta płatnicza VISA Business Debetowa przeznaczona jest dla posiadaczy rachunków bieżących prowadzonych w Banku Spółdzielczym, ceniących prestiż, komfort, swobodę finansową, a także bezpieczeństwo oraz możliwość płatności w Internecie. Wydawana jest do jednego rachunku bieżącego lub pomocniczego. Funkcjonuje w oparciu o limit indywidualny w ramach którego mogą być dokonywane transakcje w trakcie cyklu rozliczeniowego trwającego od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

Karta VISA Business Debetowa to międzynarodowa karta płatnicza  To nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta w standardzie EMV (z mikrochipem),

Limity autoryzacyjne obowiązujące dla karty

 • max 30.000,00 PLN – maksymalny dzienny limit wypłat gotówkowych w bankomatach,
 • max 50.000,00 PLN – maksymalny dzienny limit transakcji bezgotówkowych,

 

Autoryzacja transakcji oparta jest o aktualne saldo tzn. operacje wykonywane przy użyciu karty są równocześnie ewidencjonowane na rachunku Klienta.

Przeznaczenie karty

 • dokonywanie płatności za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA bez prowizji,
 • wypłacać gotówkę w bankomatach oznaczonych emblematem VISA w tym z ponad 2500 wskazanych bankomatów Zrzeszeń: Bank BPS SA, GBW SA, MR Bank SA oraz banków BGŻ SA i Kredyt Bank SA bez prowizji.
 • dokonywanie wypłat gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA.
 • dokonywanie wypłat gotówki w ramach usługi VISA cash back.
 • sprawdzanie wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę.
 • dokonywanie awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

Karta umożliwia dokonywanie w kraju i za granicą transakcji:

 • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem Visa;
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem Visa;
 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, oznaczonych emblematem Visa;

Karta Visa Business Debetowa dla rolników daje możliwość:

 • sprawdzenia wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę;
 • awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą;

Korzyści

Używając karty płatniczej VISA Business Debetowa, czujesz się bezpiecznie – nie martwisz się o utratę gotówki.

A kiedy utracisz kartę – zgubisz ją lub karta zostanie skradziona – fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia osobiście w Bank Spółdzielczym w Niedrzwicy Dużej (+48 81-517-50-46) lub dowolnej jednostce Banku BPS (+48 86-215-50-50) 24h lub innych Bankach Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS, lub innym banku uczestniczącym w systemie VISA lub 0-801-321-456

 • Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Użytkownika lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.
 • Telefoniczne zgłoszenie utraty karty użytkownik ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce Banku, która wydała kartę, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.
  W przypadku utraty karty za granicą, po skontaktowaniu się z lokalnym ośrodkiem VISA, użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym Banku, uczestniczącym w systemie VISA.

Okres ważności

Karta wydawana jest na okres 3 lata.

Pytania i niejasności wyjaśniają:

Pracownicy banku:      +48 81-517-50-46

INFOLINIA Brupy BPS: +48 801-321-456 lub +48 86-215-50-00

Co u nas słychać?

Dołączamy do zbiórki WOŚP!

Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej dołącza do 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał odbędzie się 29 stycznia i przyświeca mu cel walki z sepsą, chorobą zagrażającą życiu.

Czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy, masz pytania odnośnie naszych usług?

Skontaktuj się z nami już dziś, otrzymasz odpowiedzi i porady.