Szukaj
Close this search box.

AKTUALNOŚCI

Zmiany w wybranych Regulaminach dla klientów indywidualnych

Szanowni Klienci,

informujemy, że z dniem 01 czerwca 2024 r. zmianie ulegnie ”Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Niedrzwicy Dużej”

Wprowadzone zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych dotyczą:

  • zmian wynikających z przepisów prawa (ustawa o kradzieży tożsamości – PESEL tj. „USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości”,
  • wypowiadanie umowy rachunku z powodu AML,
  • zmian porządkowych wynikających z ujednolicenia stosowanej terminologii i procesów.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 111 ust. 5-8 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych, Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian tj. do 01 czerwiec 2024 r. włącznie, wypowiedzieć Umowę rachunku bankowego ze skutkiem natychmiastowym.

Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

Pisemne oświadczenia w ww. sprawach można złożyć w placówce Banku lub przesłać na adres Banku.

Potrzebujesz pomocy, masz pytania odnośnie naszych usług?

Skontaktuj się z nami już dziś, otrzymasz odpowiedzi i porady.