Szukaj
Close this search box.

Rachunki

Debet w ror

Debet w ROR

Limit (debet) jest przeznaczony dla Posiadaczy rachunku ROR na finansowanie ich bieżących potrzeb. Przyznany limitu (debetu) zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe.

Krótkoterminowe zaspokojenie potrzeb finansowych posiadacza rachunku.

Bank może przyznać Posiadaczowi rachunku prawo do korzystania z limitu (debetu) w ROR, powodującego powstanie dopuszczalnego salda debetowego. Aby uzyskać prawo do korzystania z limitu (debetu) w ROR Posiadacz rachunku musi złożyć w Banku wniosek o przyznanie limitu (debetu) w ROR (jest on jednocześnie umową o przyznanoe limitu (debetu) w ROR).

Wysokość limitu

Wysokość limitu (debetu) zależy od wpływów na rachunek. Minimalne kwoty wpłaty miesięcznej warunkujące przyznanie limitu (debetu) i max kwoty limitu (debetu) określa Komunikat Banku.

Debet w ROR - warunki przyznania

O przyznanie limitu (debetu) w ROR można wystąpić po 3 miesiącach od założenia rachunku (po trzykrotnym wpływie zadeklarowanych środków).
Do wcześniejszego przyznania limitu (debetu) w ROR upoważnia wyciąg z rachunku z poprzedniego Banku Posiadacza rachunku poświadczający wysokość wpływów z ostatnich 3 miesięcy.

Odsetki i spłata

Bank nalicza odsetki od dopuszczalnego salda debetowego powstałego z tytułu przyznanego limitu (debetu) w ROR wg zmiennej stopy procentowej określonej przez Zarząd Banku.
Odsetki podlegają spłacie w okresach miesięcznych (na koniec każdego miesiąca).


Dopuszczalne saldo debetowe powinno być spłacone nie później niż po upływie 35 dni od daty wystąpienia. W następnym dniu po spłacie należności Posiadacz rachunku może ponownie wystawić dyspozycje obciążeniowe do wysokości przyznanego limitu.

Warunki debetu w ROR:

  • opłata za przyznanie debetu do 1.000,00 PLN 10,00 PLN
  • opłata za przyznanie debetu do 2.000,00 PLN 20,00 PLN
  • opłata za przyznanie debetu ponad 2.000,00 PLN 50,00 PLN
  • prowizja: 0 zł
  • oprocentowanie 3*stopa referencyjna NBP %
  • oprocentowanie wymagalne 4-krotność stopy lombardowej NBP

Windykacja

  • Nie spłacenie zadłużenia wymagalnego w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia, może spowodować wypowiedzenie Umowy oraz podjęcie czynności windykacyjnych.
  • Koszty postępowania windykacyjnego obciążają Posiadacza rachunku.

RRSO

O przyznanie limitu (debetu) w ROR można wystąpić po 3 miesiącach od założenia rachunku (po trzykrotnym wpływie zadeklarowanych środków).
Do wcześniejszego przyznania limitu (debetu) w ROR upoważnia wyciąg z rachunku z poprzedniego Banku Posiadacza rachunku poświadczający wysokość wpływów z ostatnich 3 miesięcy.

Co u nas słychać?

Dołączamy do zbiórki WOŚP!

Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej dołącza do 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał odbędzie się 29 stycznia i przyświeca mu cel walki z sepsą, chorobą zagrażającą życiu.

Czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy, masz pytania odnośnie naszych usług?

Skontaktuj się z nami już dziś, otrzymasz odpowiedzi i porady.